K24SQHQ.com
Đệ Nhị Song Ngư
  Trang chính   Video Nhạc  

Hình hài đó tuổi sáu mươi hơn
Ngó biển lung linh vạt nắng chiều
Thoảng nghe trong gió lời kỳ diệu:
- Có nhớ quê hương phía cuối trời ?

© 2013 k24sqhq.com. All rights reserved