ĐỆ NHỊ SONG NGƯ


 • Home
 • K24HQ
 • Mục đích
 • Kỷ yếu
 • Danh sách
 • Hình ảnh ghi nhận buổi họp tại nhà NV Cửu.

  Buổi họp ngày 7/4/13 tại nam Ca. để bàn họp về nhiều đề tài liên quan đến công việc cho ngày Đại Hội sắp tới của K24 chúng ta. Các bạn và các chị đã hăng hái đóng góp những ý kiến xây dựng với mục đích giúp BTC hoàn thành được những công việc cho ngày ĐH được trôi chảy và dễ dàng hơn.
  Buổi họp đã đạt được kết quả tốt đẹp trong tình thân hửu.

  Máy ảnh BT Khanh
  © 2007 k24sqhq.com