Ngày Sept 01, 2013, Khóa 24 SQHQ/NT
40 Năm Hội Ngộ tại Little Saigon, California.

Hình ảnh tối chúa nhật ngày 01 tháng 9, 2013 tại nhà hàng Mon Cheri, Khóa 24 Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang đã tổ chức Đại Hội Kỷ niệm 40 năm ra khơi. Nhiều gia đình và bạn hữu của cựu sĩ quan hải quân khóa 24 từ nhiều quốc gia trên thế giới và các tiểu bang tại Hoa Kỳ đã qui tụ về California để tham gia chương trình trong 4 ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật và thứ hai vừa qua. Với nhiều tiết mục du ngoan, hàn huyên, trò chuyện đến chuẩn bị tập dợt cho ngày chính thức Đại Hội vào tối chúa nhật.

Nhà Hàng Mon Cheri