K24SQHQ.com

Đệ Nhị Song Ngư


Hình ảnh một số bạn và gia đình ở Nam/ Bắc California cùng các Thân hữu và Quan Khách tham dự Tiệc Tân Niên do Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long tổ chức ngày 02.23.2014 tại Nhà hàng Paracel.