ĐỆ NHỊ SONG NGƯ


  • Home
  • K24HQ
  • Mục đích
  • Kỷ yếu
  • Danh sách
  • Hình ảnh ghi nhận một số bạn ở Bắc và Nam Cali gặp lại bạn HĐ Bữu tại nhà TV Ngô ở SanJose ngày July 06, 2013 và nhà hàng Tài Bữu ở Nam Cali ngày July 13, 2013.

    -- Máy ảnh HN Ẩn và BT Khanh --


    © 2007 k24sqhq.com