Mục đích
 • Home
 • K24HQ
 • Mục đích
 • Kỷ yếu
 • Mục đích

  Bất cứ một đòan thể hay một nhóm nào khi họ ngồi lại với nhau họ đều phải đặt ra những mục tiêu để từ những mục tiêu, những cái đích này họ dựa vào đó để sinh hoạt và thăng tiến với các đoàn thể và các nhóm khác.
  Công việc này đã được anh em 24 vùng Cali đặt thành vấn đề cách đây 15 năm trong một phiên họp tại nhà Cựu Hội Trưởng của khóa TV Thuận. Sau một vài giờ bàn cãi sôi nổi anh em 24 có mặt đã đồng ý với nhau một vài điểm chính như sau:

  Đoàn Kết-Xây Dựng-Liên Lạc-Tương Trợ.

  Từ sau buổi họp đến giờ khóa 24 với biết bao thăng trầm, nhưng họ đã có một điểm tựa để đi tới. Với tinh thần đoàn kết sẵn có họ đã hơn 20 năm tạo được truyền thống tổ chức đại hội thường niên nhờ những liên lạc chặt chẽ gắn bó, nhờ tinh thần xây dựng và hòa thuận trong những tranh cãi bất đồng. Họ đã và đang làm được thật nhiều ích lợi cho tâp thể 24. Từ nhiều năm qua từ khi bắt liên lạc được với một số 24 VN, với lòng rộng lượng họ đã tổ chức gây quỹ và tạo được những ngân khoản lớn lao để giúp đõ anh em 24 đang sống nghèo khổ trong ngục tù Cộng Sản.
  Đệ Nhị Song Ngư sẽ tiếp tục con đuờng mà họ đã vẽ ra. Họ sẽ tiếp tục sinh hoạt với nhau dựa trên căn bản đoàn kết, những đóng góp, xây dựng khích lệ của các con cá 24 hiện giờ ở rải rác trên thế giới. Họ cũng đang gắn bó với nhau hơn nhờ vào phương tiện liên lạc tối tân và tiện lợi qua internet, qua web page này... và họ vẫn tiếp tục rộng lượng mở hầu bao để tương trợ lẫn nhau, tương trợ bạn bè 24 còn kẹt tại quê hương yêu dấu VN.
  Tinh thần 24 bất diệt


© 2006 k24sqhq.com