ĐỆ NHỊ SONG NGƯ


  • Home
  • K24HQ
  • Mục đích
  • Kỷ yếu
  • Danh sách
  • Hình ảnh ghi nhận trong buổi họp mặt để sinh hoạt tại nhà NV Cửu vào ngày Chủ Nhật 28 tháng 7, 2013. Dịp này một số chị đã mặc Áo Dài mẩu và tập hát để chuẩn bị cho phần họp ca trong ngày ĐH40 năm sắp tới.

    -- Máy ảnh BT Khanh --
    © 2007 k24sqhq.com