ĐỆ NHỊ SONG NGƯ


  • Home
  • K24HQ
  • Mục đích
  • Kỷ yếu
  • Danh sách
  • Hình ảnh ghi nhận một số bạn ở Nam Cali đón tiếp và đưa tiển hai bạn TX Hưng và HN Ẩn tại nhà hàng Moncheri, nhà bạn LV Huấn và quán Cafê Factory ngày Thứ Bảy June 22, 2013 và Chúa Nhật June 23, 2013.

    -- Máy ảnh BT Khanh --

    © 2007 k24sqhq.com